14 lutego, 2024

Zrób to wreszcie!

W dynamicznym świecie weterynarii, gdzie każdy dzień przynosi nowe wyzwania, kluczem do sukcesu jest efektywne zarządzanie czasem. Lekarze weterynarii często borykają się z napiętym harmonogramem, pilnymi przypadkami i potrzebą ciągłego doskonalenia zawodowego. W takim środowisku, technika „Getting Things Done” (GTD) Davida Allena może stać się nieocenionym narzędziem.

Technika „Getting Things Done” (GTD), stworzona przez Davida Allena, jest nie tylko metodą zarządzania czasem, ale również kompleksowym podejściem do życia i pracy. Jest to system, który pomaga w zarządzaniu zadaniami, projektami i celami poprzez efektywną organizację i redukcję stresu związanego z przeciążeniem informacjami.

Podstawowe Zasady GTD:

 1. Zbieranie: Pierwszym krokiem w GTD jest zebranie wszystkiego, co zajmuje nasz umysł. Dotyczy to zarówno profesjonalnych zadań, jak i osobistych zobowiązań. Celem jest wyeliminowanie chaosu umysłowego, przenosząc wszystkie te elementy do zewnętrznego systemu (notatnik, aplikacja do zarządzania zadaniami, itp.).
 2. Przetwarzanie: Każdy element zebrany w pierwszym kroku musi zostać przetworzony. Oznacza to podjęcie decyzji, co z nim zrobić: czy jest to coś do zrobienia, do zapamiętania, do delegowania, czy do odrzucenia. Kluczem jest natychmiastowe podejmowanie decyzji, aby uniknąć gromadzenia zadań.
 3. Organizacja: Po przetworzeniu zadań, następnym krokiem jest ich organizacja w sposób, który umożliwia łatwe zarządzanie. To obejmuje ustalanie priorytetów, terminów i określenie kontekstu, w jakim dane zadanie powinno zostać wykonane.
 4. Przegląd: Regularne przeglądy całego systemu są kluczowe. Pozwalają one na aktualizację list, przypomnienie o nadchodzących terminach i dostosowanie priorytetów.
 5. Wykonywanie: Ostatnim etapem jest wykonanie zadań według ustalonej organizacji. GTD kładzie nacisk na elastyczność i adaptację do zmieniających się warunków, co pozwala na efektywne reagowanie na nowe zadania i wyzwania.

Weterynaria jest dziedziną wymagającą zarówno precyzji w działaniu, jak i elastyczności w zarządzaniu zadaniami. Implementacja techniki GTD w tej branży może przynieść znaczące korzyści.

 • Przetwarzanie Zadań: W kontekście weterynarii, przetwarzanie polega na szybkim i efektywnym decydowaniu, co zrobić z każdym zadaniem. Czy to planowanie leczenia, zarządzanie harmonogramem wizyt, czy odpowiedzi na nagłe przypadki, GTD pomaga lekarzom weterynarii w uporządkowaniu i priorytetyzacji zadań.
 • Organizacja: Organizacja w GTD obejmuje nie tylko planowanie działań, ale także zarządzanie zasobami i czasem. W praktyce weterynaryjnej, to może oznaczać efektywne zarządzanie czasem pracy, dystrybucję zadań między personel, oraz optymalizację procesów wewnętrznych.
 • Regularny Przegląd: Regularne przeglądy to czas na ocenę postępów, ale także na refleksję nad bieżącymi i przyszłymi celami zawodowymi. Dla lekarza weterynarii, jest to także moment na ocenę skuteczności leczenia pacjentów i planowanie dalszych działań.

Wdrażanie GTD w Praktyce Weterynaryjnej

Wdrażanie GTD w praktyce weterynaryjnej wymaga spersonalizowanego podejścia, dostosowanego do indywidualnych potrzeb kliniki i jej personelu.

 • Zbieranie i Procesowanie: W pierwszym kroku, weterynarze powinni zebrać wszystkie swoje obowiązki i zadania w jednym miejscu. To może być elektroniczny system zarządzania zadaniami lub tradycyjny notatnik. Kluczowe jest, aby nic nie zostało pominięte.
 • Organizacja Zadań: Następnie, zadania te powinny być zorganizowane w sposób, który umożliwia efektywną pracę. Może to obejmować tworzenie list zadań według priorytetów, kategorii (np. leczenie, zarządzanie, edukacja) i terminów.
 • Regularne Przeglądy: Regularne przeglądy pozwalają na dostosowanie planów i strategii do zmieniających się warunków i potrzeb. Są to także momenty na refleksję i ewentualną korektę celów zawodowych.

Przy stosowaniu metody GTD (Getting Things Done) w praktyce weterynaryjnej, istnieje kilka kluczowych narzędzi, które mogą ułatwić organizację i zarządzanie czasem:

 1. Aplikacje do Zarządzania Zadaniami: Aplikacje takie jak Todoist, Trello, Asana, czy Microsoft To Do pozwalają na tworzenie list zadań, ustawianie przypomnień, delegowanie zadań innym członkom zespołu i śledzenie postępów. Są one szczególnie pomocne w organizowaniu i priorytetyzacji zadań.
 2. Cyfrowe Kalendarze: Narzędzia takie jak Google Calendar lub Microsoft Outlook umożliwiają planowanie i koordynację harmonogramu pracy, w tym wizyt, spotkań i innych ważnych wydarzeń. Pozwalają one na łatwą synchronizację i dostęp z różnych urządzeń.
 3. Notatniki i Planery: Dla osób preferujących tradycyjne metody, papierowe notatniki i planery mogą być skuteczne w zbieraniu i organizowaniu zadań. Pozwalają one na szybkie zapisywanie i przeglądanie zadań bez potrzeby korzystania z urządzeń elektronicznych.
 4. Aplikacje do Przechowywania Notatek: Evernote, OneNote, czy Google Keep to przykłady narzędzi, które pozwalają na przechowywanie wszelkiego rodzaju notatek, list zadań, a także umożliwiają ich udostępnianie i synchronizację między urządzeniami.
 5. Programy do Zarządzania E-mailem: Programy takie jak Gmail, Outlook, czy Thunderbird oferują funkcje, które pomagają w zarządzaniu skrzynką odbiorczą, co jest kluczowe w metodzie GTD. Pozwalają one na tworzenie folderów, etykiet, a także automatyczne sortowanie wiadomości.
 6. Narzędzia do Mind Mappingu: Programy do tworzenia map myśli, takie jak MindMeister czy XMind, są pomocne w wizualizowaniu zadań, projektów i pomysłów, co może ułatwić proces organizacji i planowania.

Technika GTD oferuje elastyczne i skuteczne podejście do zarządzania czasem, które może przynieść znaczące korzyści w zakresie wydajności i dobrego samopoczucia w praktyce weterynaryjnej. Poprzez uporządkowanie zadań i obowiązków, lekarze weterynarii mogą lepiej zarządzać swoim czasem, zwiększając tym samym skuteczność i satysfakcję zawodową.